Thailand Web Stat Truehits.net

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เก่าพร้อมก่อนเปิดเรียน ครูฉีดวัคซีนโควิด - 19 แล้ว

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุริยา คีรีนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลไร่เก่าทั้งสามแห่ง โดยมีนายอำไพ พูลน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า นางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลไร่เก่า นางพิมลพรรณ อินทรแหยม น.ส.นิรมล แซ่ตั้ง พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมนำตรวจ

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้เน้นย้ำการฝึกให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยให้ชิน โดยแนะนำให้ผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยมาให้บุตรหลาน อย่างน้อยวันละ 3 ชิ้น หมั่นล้างมือ และให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งห้องสุขาและการกำจัดขยะมูลฝอย อีกทั้งหลังเปิดเรียนแล้วต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข ตั้งแต่ก่อนเข้าศูนย์ฯ เด็กทุกคนต้องล้างมือ ล้างเท้า ตรวจวัดไข้ อาการไอ น้ำมูก เสมหะ เว้นระยะห่างในห้องเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และมีนักเรียนห้องละ 15 คนเท่านั้น เด็กทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างอยู่ในศูนย์ ให้คุณครูฝึกใส่ ถอด และเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ ให้กับเด็กเป็นประจำ จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก หรือครูพี่เลี้ยง พาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมทุกประเภท งดกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันจำนวนมาก ให้เน้นไปที่กิจกรรมเฉพาะตัว โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน โดยให้มีครูพี่เลี้ยง 1 คน เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กทำบนพื้นที่เฉพาะของแต่ละคน กรณีพบเด็กป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนดจะต้องจัดเตรียมห้องแยก ไม่ให้นำเด็กไปปะปนร่วมกับเด็กคนอื่น และในวันเปิดภาคเรียน อนุญาตผู้ปกครองมาส่งได้เฉพาะบริเวณจุดรับ - ส่งเด็กเล็ก หน้าทางเข้าศูนย์ฯ เท่านั้น

ด้านนางวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ศูนย์ฯ มีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แต่หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแล้ว จะนัดผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจก่อน พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆ และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยจะให้สลับวันเรียน ระหว่างเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กเล็ก 3 ขวบ และขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ ในส่วนของบุคลากรครูทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เรียบร้อยแล้ว.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,009