Thailand Web Stat Truehits.net

ยื้อไม่ไหว บริษัทโดลฯ ประกาศปิดโรงงานชั่วคราว

วันที่ 1 ก.ค.2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในโรงงานสับปะรดกระป๋อง บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ต.หนองพลับ อ.หัวหิน ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อ ในกลุ่มแรงงาน ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมาก อาจทำให้การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่งที่ 6337/2564 ให้ใช้ที่พักแอดเดอร่าหัวหิน เป็นสถานที่แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ สำหรับแรงงานที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมกันนี้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ บูรณาการและมอบหมายโรงพยาบาลในเขตจังหวัดประจวบฯ จัดเจ้าหน้าที่ เท่าที่จำเป็นมาปฏิบัติงานโดยสลับหมุนเวียนกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ให้นายอำเภอหัวหิน ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งอยู่ในที่พักสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องพักและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า โรงงานสับปะรดกระป๋อง บริษัท โดลฯ ได้ออกประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 โดยระบุว่า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำเนินการแยกและกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำออกจากกัน และได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ สาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึงทุกคน พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งที่โรงงาน หอพักพนักงาน และชุมชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่าพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งที่อยู่ระหว่างการกักตัว และบางส่วนที่พ้นกำหนดกักตัวแล้วมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดไปสู่พนักงานคนอื่นและชุมชนโดยรอบที่มีโอกาสติดต่อกับพนักงานของบริษัท จึงได้ตัดสินใจยกระดับมาตรฐานการป้องกันเชิงรุกเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. ระงับการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าทุกประเภทในโรงงานเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อระหว่างพนักงานในไลน์การผลิต 2. ปรับวิธีการทำงานของพนักงานประจำสำนักงานและส่วนงานสนับสนุน ให้ทำงานจากที่พัก จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง 3. กำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่มีความเสี่ยงทุกคน ตามมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจซ้ำทุกๆ 7 วัน ทั้งหมด 3 ครั้ง ทั้งนี้การยกระดับมาตรการป้องกันดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด ทางบริษัทจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป ซึ่งมาตรการที่ยกระดับนี้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามที่หน่วยงานระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนด.

Visitors: 236,325