Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหินเร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมือง หลัง ศร.ปิดพื้นที่บ่อขยะ

วันที่ 2 ก.ค.2564 สืบเนื่องจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดบ่อบำบัดขยะภายในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบ เนื่องจากหมดสัญญากับเทศบาลปราณบุรี ตามที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งครบกำหนดและให้ยุติการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต.รวม 21 แห่งของจังหวัดประจวบฯ ที่ต้องนำขยะปริมาณมากในแต่ละวันไปทิ้งในค่ายธนะรัชต์ ต้องได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีพื้นที่รองรับขยะได้ทัน โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งแต่ละวันมีขยะปริมาณขยะมาก ทำให้ขณะนี้มีกองขยะตกค้างตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินไปทั่วและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าเทศบาลเมืองหัวหินมีปริมาณขยะเฉลี่ย150 - 180 ตันต่อวัน และขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะขนย้ายไปกำจัดข้ามเขตจังหวัดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำขยะไปเทกองรวมกันไว้ชั่วคราว ในพื้นที่บริเวณ 11 โค้ง 18 ไร่ของเทศบาล แต่อาจจะรองรับได้ไม่นาน โดยขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบว่าตอนนี้อาจจะมีขยะตกค้างอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งเทศบาลกำลังหาแนวทาง โดยจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ช่วยแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นที่ยังไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะของตนเอง และอยากเสนอให้จังหวัดได้เจรจากับศูนย์การทหารราบ ขอให้พิจารณาผ่อนผันการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะได้เป็นการชั่วคราวไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อประชาชนและภาพลักษณ์ของเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้ ตามโครงการหัวหินรีชาร์จ ทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นจะเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ถือเป็นแนวทางที่ดีในระยะยาว

ขณะที่นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เทศบาลไม่สามารถที่จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนได้เลย และหลายพื้นที่ก็ไม่สามารถจะรับขยะเราได้ ทำให้ขยะในวันที่ 1 และ วันที่ 2 เต็มเมืองไปหมด เวลานี้ได้ใช้พื้นที่ ที่มีอยู่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการที่จัดการขยะไปก่อน วันนี้ไปดูพื้นที่และแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อย แต่ในระยะยาวก็ยังเป็นปัญหาอยู่ และต้องขอความกรุณาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลัก ที่เทศบาลพึ่งพาอยู่ ซึ่งเดิมเราใช้พื้นที่ของศูนย์การทหารราบ และผมอยากให้ศูนย์การทหารราบ ได้กรุณาให้เราได้ใช้พื้นที่ไปอีกระยะหนึ่ง หรือจะให้พื้นที่ ซึ่งผมมองว่าศูนย์การทหาราบมีพื้นที่มาก สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ เช่นการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือจะทำเป็นลักษณะของ RDF ก็สามารถจัดการได้หมด ขอโอกาสในการที่จะให้เทศบาลเมืองหัวหินได้แก้ปัญหา ซึ่งมีขยะวันหนึ่ง ประมาณ 160 – 170 ตัน นำไปทิ้งก่อน มิฉะนั้นภายใน 4 - 5 วันนี้ ก็จะต้องเดือดร้อนกันอีก

ด้านนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้วางแผนจัดหาพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่ ที่บ่อกำจัดขยะของบริษัทเอกชน ที่ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แต่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะในที่ดินเอกชนที่ ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว แต่มีปัญหาในการบรรทุกขยะผ่านจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมติกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัด ไม่ยอมให้นำขยะนอกพื้นที่เข้าจังหวัด ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เทศบาลต้องจัดหาสถานที่บำบัดขยะชั่วคราวให้เร็วสุดที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายสมนึก รุ่งกำจัด ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ประจวบฯ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บริหารเทศบาลหัวหินควรทำงานตามนโยนบายที่แถลงต่อสภา และเพื่อเริ่มต้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดควรสนใจทำหน้าที่ประธานการประชุมกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัดด้วยตนเอง จากนั้นเชิญ 8 นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายก อบต.และ นายก อบจ.ร่วมประชุม โดยกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าประชุมด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อกำหนดแผนและแนวทางแก้ปัญหาในระยะสั้น ไทม์ไลน์ในการทำงาน โดยมอบหมายให้แต่ละอำเภอร่วมกันทำแผนหาวิธีการจัดขยะในลักษณะพึ่งพาตนเอง จากนั้นค่อยมีการติดตามประเมินผล.

Visitors: 239,707