Thailand Web Stat Truehits.net

ชาวนิคมสร้างตนเองประจวบฯ ใกล้จะได้โฉนดแล้ว

กว่า 24 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ระงับการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ถือครองหนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ค.3 เขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกานิคมสร้างตนเองมาตั้งแต่ พ.ศ.2512 เพราะกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี และประกาศไว้เป็นกฎกระทรวง ในปี 2511 จึงเกินอำนาจของกรมที่ดินที่จะดำเนินการได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงใหม่ และมีหนังสือจากกรมป่าไม้แจ้งให้ดำเนินได้เสียก่อน

ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านหลายพันคนจึงขาดโอกาสที่จะได้ถือครองเอกสารสิทธิ์แบบโฉนดที่ดิน เกิดปัญหาในการสืบทอดมรดกแก่ลูกหลาน เพราะที่ดิน น.ค.3 ไม่สามารถนำมาแบ่งแยกให้ลูกหลานได้มากกว่า 1 ราย หมดโอกาสแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในการเลี้ยงชีพ เพราะกฎหมายห้ามไว้

ล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.เมืองประจวบฯ ได้นำคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย นำโดยนายรวบ เปรมประสิทธิ์ เข้าพบผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อขอหารือและสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานต่อกรณีดังกล่าว มีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะให้การต้อนรับ

นายชีวะภาพ กล่าวว่า อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนซึ่งมีอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน ที่ดินทับซ้อนเขตนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ เกิดมากว่า 50 ปี มีรายละเอียดซับซ้อน ทั้งในเชิงกฎหมายและยังเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ หลายกรม หลายกระทรวง เท่าที่ตนได้ดูรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวทางในการแก้ปัญหานี้หลายเรื่องได้ดำเนินการไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนจะเร่งนัดหมายจัดการประชุม โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว และสมบูรณ์ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้อาจต้องเชิญตัวแทน หรือผู้ประสานงานจากสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย เข้าร่วมการประชุมด้วย

“ต้องขอบคุณนายมนตรี ที่เข้ามาช่วยเหลือผลักดันการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยพาคณะเข้าพบเพื่อรายงานปัญหาต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบคุณส่วนราชการหลายหน่วยงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ได้แก่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” นายรวบกล่าว.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา….รายงาน

Visitors: 236,886