Thailand Web Stat Truehits.net

8 หมู่บ้านพร้อมปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ระหว่างรอ พ.ร.บ.ฉบับใหม่

วันที่ 3 ก.ค.2564 นายสันทัด เดชเกิด หมอพื้นบ้าน เจ้าของสูตรยาบุญมรกตโอสถ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปลูกพืชกระท่อมเชิงพาณิชย์ นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. เห็นชอบให้ 8 หมู่บ้านในตำบลช้างแรก เป็นพื้นที่ผ่อนปรนพิเศษเพื่อปลูกและเสพใบกระท่อมสำหรับการวิจัย รวมทั้งนำมาใช้ในการรักษาโรค ตามวิถีชุมชน แก้ปัญหาเสพติดชนิดอื่นที่แพร่ระบาดในชุมชน โดยอนุญาตให้ครอบครองกระท่อม 1,036 ต้น พร้อมติดคิวอาร์โค้ด มีคณะกรรมการควบคุมพืชกระท่อมตำบลและระดับหมู่บ้านควบคุม ติดตามประเมินผล

“ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 กระท่อมจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ แต่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ประเมินว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจมีปัญหาระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ทำให้กฎหมายผ่านสภาล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อนำกระท่อมไปใช้ประโยชน์เป็นยาสมุนไพร อนุญาตให้เคี้ยวเป็นพืชวัฒนธรรม ระหว่างที่รอความชัดเจนยืนยันว่าตำบลช้างแรก มีความพร้อมในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชกระท่อมเพื่อจำหน่าย และจากการเจรจากับ ปปส. หน่วยงานวิจัย บริษัทยา จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเดินหน้าโครงการ ส่วนเป้าหมายในอนาคต จะกำหนดให้พื้นที่ อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย และพื้นที่ใกล้เคียง ขยายพื้นที่ปลูกกระท่อมเพื่อการค้าโดยใช้มาตรฐาน GAP ควบคุมคุณภาพ” นายสันทัดกล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 239,707