Thailand Web Stat Truehits.net

ปิดบ่อขยะพ่นพิษ ชาวบ้านค้าน อบต.หินเหล็กไฟ นำขยะมาฝังกลบในหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ค.2564 หน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีกลุ่มชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ กว่า 50 คน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวหิน ผ่านนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน เพื่อขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ยุติการทำบ่อขยะฝังกลบในพื้นที่สาธารณะประมาณ 3 ไร่ หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและอาจเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะบริเวณดังกล่าวมีบ่อน้ำบาดาลที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของคนในหมู่บ้าน ทั้งนี้สาเหตุที่ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ต้องหาสถานที่ทิ้งขยะใหม่ เนื่องจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ได้ปิดบ่อบำบัดขยะภายในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบ เนื่องจากหมดสัญญากับเทศบาลปราณบุรี ตามที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งครบกำหนดและให้ยุติการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นมา ทำให้เทศบาลหลายแห่ง รวมถึง อบต.หินเหล็กไฟ ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะปริมาณมากในแต่ละวัน

น.ส.สริลดา แสงอรุณ อายุ 36 ปี ข้าราชการครูและมีบ้านพักอาศัยอยู่หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา กล่าวว่า อบต.หินเหล็กไฟ ขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อรองรับขยะปริมาณมากในแต่ละวันบริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ตรงนี้ไม่สมควรที่จะทำบ่อขยะ เพราะว่าเป็นที่ชุมชน มีชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงจำนวนมาก ต่างได้ผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ โชยเข้าบ้านเต็มๆ ถึงแม้ว่าจะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ แต่เรื่องมลภาวะจากน้ำเน่าเสีย ที่ไหลจากบ่อขยะก็ไม่สามารถแก้ได้ เพราะโดยรอบบริเวณดังกล่าวมีบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้าน มีบ่อสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อีกทั้งยังมีบ่อบาดาลที่ใช้กันทั้งหมู่บ้าน ยังไงก็มีการซึมแน่นอน ถึงแม้ อบต.จะบอกว่ามีการรองผ้ายาง แต่จะสามารถกันได้แค่ไหน เวลาฝนตกน้ำก็เอ่อขึ้นหน้าดิน ไหลไปกลายเป็นดินเน่าเสีย กลายเป็นน้ำเน่าทั้งแถบ หลังจากเรายื่นหนังสือแล้ว นายอำเภอหัวหินได้สั่งการให้ยุติการทิ้งขยะก่อน ส่วนขั้นตอนต่อไปอยากให้ทาง อบต.ขุดขยะที่นำมากลบไว้ขึ้นมา แล้วเอาไปทิ้งที่อื่น เพราะถือว่าทำไม่ถูกต้อง ประชามติ – ประชาพิจารณ์ ก็ไม่ได้ทำ อยู่ๆ นำมาทิ้งเลย โดยบอกว่าเป็นที่สาธารณะที่ อบต.ดูแลอยู่ ซึ่งก็ไม่ถูก ที่สาธารณะก็คือที่ของประชาชนทุกคน ฝากนายก อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย

นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหาตอนนี้ ได้ดูพื้นที่ไว้ 2 - 3 แห่งเพื่อทิ้งขยะ ในขณะนี้เรายังไม่มีที่ไป จึงต้องนำขยะมารวมไว้ที่ อบต.หินเหล็กไฟ ก่อน ถ้าไม่มีที่ไปก็น่าจะเป็นที่ อบต.หินเหล็กไฟ ตรงนี้ที่จะต้องเป็นที่กำจัดและฝังกลบขยะในอนาคต การแก้ปัญหาขยะขั้นแรกในแต่ละวัน ผมขอนำขยะที่ติดค้างในถังขยะตามหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการก่อน และประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าตอนนี้ให้ช่วยจัดการเรื่องขยะกันไปก่อนในระยะเริ่มต้น ส่วนเรื่องการขยับขยายที่ฝังกลบนั้น จะประชุมร่วมกับทางอำเภอ ซึ่งน่าจะต้องขยับขยายไปทิ้งที่อื่น

นายประยงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางอำเภอได้รับทราบข้อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 4 แล้ว นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ปัญหาขยะชุมชนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ทุกที่ในเรื่องของการทิ้ง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ประชาชนไม่ต้องการให้เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งแถวบ้านเขา ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากที่เรารับทราบจากทาง อบต.หินเหล็กไฟ ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทาง อบต.ดูแลร่วมกันกับฝ่ายปกครองอยู่ ก็เลยขอเป็นที่พักขยะในช่วงนี้ไปก่อน เพราะขยะของ อบต.หินเหล็กไฟ ทั้งในเขตชุมชนและเขตรอบนอก ทั้ง 16 หมู่บ้าน รวมวันละ 10 กว่าตัน ก็เป็นปัญหาว่าไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน ในเมื่อจังหวัดข้างเคียงปิดกั้นห้ามทิ้ง หรือนำขยะผ่าน ก็เลยเกิดปัญหาขยะสะสม ทุก อบต.เป็นเหมือนกันหมด ซึ่งการแก้ปัญหา ทางนายกฯ บอกว่าจะเอาไปทิ้งในบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้หลัง อบต. แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ ให้เอาออกไป ก็ต้องเอาออกไปอยู่แล้ว คงแค่ทิ้งชั่วคราวไปก่อน แล้วไปเอาขยะที่ทิ้งไว้ในหมู่บ้าน เอาออกมาเพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจ เพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียงจะได้ไม่ต้องมาเหม็นทรมาน

“จากนั้นจะจัดประชุมระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และ อบต. จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูในเขตปกครองของตัวเองก่อน ว่าที่สาธารณะประโยชน์ หรือที่ของชาวบ้านที่มีความประสงค์จะให้เช่าทำที่ทิ้งขยะมีหรือไม่ พร้อมแจ้งทุกบ้านต้องรับผิดชอบต่อขยะของตัวเอง เพราะขยะออกมาจากมือชาวบ้าน ท้องถิ่นก็มีหน้าที่แค่บริหารจัดการ พร้อมกันนี้ได้ทำรายงานความเดือดร้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นผู้อำนวยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบ เพื่อขอให้เจรจากับหน่วยทหารว่าช่วงนี้มันเป็นปัญหาของท้องถิ่นทุกแห่ง ทางหน่วยทหารมีที่ทางที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้เปิดบ่อขยะเดิมให้ชาวบ้านได้ทิ้งได้เหมือนเดิมก่อนได้หรือไม่ เพื่อจะได้ผ่อนคลายความทุกข์ทั้ง 8 อำเภอ 21 ท้องถิ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” นายประยงค์ กล่าว.

Visitors: 261,007