Thailand Web Stat Truehits.net

ปิดศูนย์เด็กเล็กไร่เก่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดบริเวณใกล้เคียง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เดินทางไปยังโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด พร้อมด้วย น.ส.วารินทร์ เพ็งศรี ปลัดอำเภอประจำตำบลไร่เก่า นายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า ผู้ใหญ่บ้านในตำบลไร่เก่า นางภัทรวิภา โพธิ์ประเสริฐ แพทย์ประจำตำบลไร่เก่า โดยมีนางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า นายชุมพล หริ่งเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด นางพิมลพรรณ อินทรแหยม ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน หลังเปิดเรียนได้ 1 วัน

โดยนายอำเภอสามร้อยยอดได้เข้าตรวจสอบมาตรการ และให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไร่เก่า ซึ่งล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิด 8 ราย ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ไร่เก่า พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก พร้อมกันนี้ได้ประสานกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธี ให้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทันที และนายชุมพล หริ่งเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ได้ประกาศหน้าเสาธงในช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ให้นักเรียนกลับบ้านในช่วงเที่ยง และแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อนด้วย

ด้านนางวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า ได้แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด ในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า ปิดการเรียนการสอนไปก่อน โดยให้คุณครูแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทางไลน์กลุ่ม และสำหรับวันนี้เด็กๆ ที่มาแล้วก็ได้แจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านได้เลย โดยขั้นต้นจะปิดเรียนเป็นเวลา 14 วันก่อนและดูสถานการณ์อีกครั้ง.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,877