Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลไร่เก่าจัดสอนอาชีพช่วยชาวบ้านสร้างเป็นรายได้ช่วงโควิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายจำลอง เผือกผุด รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิด มีชาวบ้านจาก 10 ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ห้องประชุมพระยาพันตา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะในอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้นำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ครอบครัว และเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่มีหลายๆ คนได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ต้องตกงานทำให้ขาดรายได้

โดยเทศบาลได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการทำขนมกะหรี่ปั๊บไส้สับปะรด และการทำสบู่จากวัสดุจากธรรมชาติที่มีมากในพื้นที่ตำบลไร่เก่า มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนและวิธีการทำ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือทำเอง เพื่อที่จะได้สามารถนำไปทำเองได้หลังจากจบการอบรม และนำไปต่อยอด ทำขายสร้างเป็นรายได้เสริมหรือทำเป็นอาชีพหลักก็ได้.

ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง
ภาพ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไร่เก่า กองวิชาการและแผนงาน

Visitors: 236,871