Thailand Web Stat Truehits.net

เจ้าคณะภาค 15 มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด - 19 ที่บางสะพาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีพลอากาศตรีสรวิชญ์ สุรกุล เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ, นาวาเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับกองบิน 5 ได้จัดโครงการ “ขอคนรวยช่วยคนจน” แจกสิ่งของให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตอำเภอบางสะพาน ทั้ง 7 ตำบล โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณ และมีปลัดอำเภอ นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ นายมงคล สุขประเสริฐ กำนันตำบลทองมงคล ซึ่งได้รับการประสานจากธนาคารไทยพานิชย์ คุณพิกุล ศรีมหันต์ พร้อมด้วยกำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลร่อนทอง คณะครูโรงเรียนบ้านคลองลอย ชาวบ้านคลองลอยเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียง ที่โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยแจกร่วมกับของพระเทพสิทธิวิมล 3,000 กิโลกรัม และอีก 1,000 กิโลกรัม มอบให้โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อนำไปแจกกับบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนธนาคารไทยพานิชย์ได้นำเงินไปซื้อมันสดจากเกษตรกรที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 4,000 กิโลกรัม ด้วย

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

Visitors: 236,868