Thailand Web Stat Truehits.net

“แรมโบ้อีสาน” รับปัญหาขยะเมืองหัวหิน - ประจวบฯ ส่งให้ลุงตู่เร่งแก้

วันที่ 8 ก.ค.2564 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ออกมารับหนังสือจากนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะ และนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ เพื่อยื่นถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยนายนพพร กล่าวว่าจากที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ปิดบ่อบำบัดขยะภายในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบ เนื่องจากหมดสัญญากับเทศบาลปราณบุรี ตามที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งครบกำหนดแล้วและให้ยุติการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ อบต.รวม 21 แห่งในจังหวัดประจวบฯ ที่ต้องนำขยะปริมาณมากในแต่ละวันไปทิ้งในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ ต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีพื้นที่รองรับขยะได้ทัน โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมีปริมาณขยะ 190 ตันต่อวัน ซึ่งก่อนหน้าปิดบ่อบำบัดเทศบาลได้วางแผนจัดหาพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่ที่บ่อกำจัดขยะของบริษัทเอกชนที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แต่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ จึงจัดหาสถานที่ทิ้งขยะในที่ดินเอกชนที่ ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว แต่มีปัญหาในการบรรทุกขยะ เนื่องจากมติกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัดเพชรบุรี ไม่ยอมให้นำขยะนอกพื้นที่เข้าจังหวัด จึงต้องใช้พื้นที่สาธารณะ 8 ไร่ ภายในซอยหัวหิน 102 ต.หนองแก เป็นที่พักขยะชั่วคราว แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างร้องเรียนเนื่องจากปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และชาวบ้านให้เวลาเทศบาลถึงวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ถ้าบริหารจัดการไม่ได้ ก็จะไม่ทิ้งตรงนั้น ผมรับปากว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านตรงนี้ให้ได้

“จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลเมืองหัวหินต้องประสบกับภาวะวิกฤติด้านการบริหารจัดการขยะอย่างร้ายแรงเนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลและในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ไม่มีสถานที่ ที่เทศบาลจะสามารถนำขยะมูลฝอยจำนวนมากต่อวันไปกำจัดได้ จึงขอความอนุเคราะห์นายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เป็นการเร่งด่วน หรือพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลเมืองหัวหินใช้พื้นที่บ่อฝังกลบขยะเขาแล้ง ตำบลทับใต้ ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขยะเดิมที่เทศบาลฯ เคยใช้เป็นสถานที่กำจัด เป็นสถานที่นำขยะมูลฝอยไปกำจัดเป็นการชั่วคราวไปพลางๆ ก่อน จนกว่าเทศบาลจะมีสถานที่กำจัดมูลฝอย หรือจนกว่าโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือพิจารณาขอขยายเวลาการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์เพื่อใช้เป็นพื้นที่กำจัดขยะออกไปอีก 10 ปี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้มีเวลาในการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของตนเอง และขอให้ทางจังหวัดประจวบฯ ดำเนินการหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุญาตยกเว้นให้เทศบาลเมืองหัวหินไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 17 ส่วนที่ 2 การมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เนื่องจากเทศบาลเห็นว่าการดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ข้อ 17 มีขั้นตอนมากและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งบางเรื่องที่เทศบาลทำเองไม่ได้ ก็อยากให้รัฐบาล หรือส่วนภูมิภาคมาช่วยแก้ไขในท้องถิ่นให้ด้วย อย่ามองอำนาจหน้าที่ว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นอย่างเดียว อยากให้นายกรัฐมนตรีช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วด้วยครับ” นายนพพร กล่าว

ด้านนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวว่า ปัญหาของเทศบาลเมืองประจวบฯ ก็คือว่าจุดที่เราได้ทิ้งขยะอยู่ที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มาถึงตอนนี้ปิดกะทันหัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ขยะในเทศบาลเมืองประจวบฯ ไม่สามารถไปทิ้งที่ อ.เขาย้อย ได้ เราต้องหาที่ใหม่ เพื่อเอาขยะไปกำจัด แต่ช่วงเวลาที่เราจะทำให้ถูกต้องตามกระบวนการ จากการเปลี่ยนจาก อ.เขาย้อย ไปที่กำจัดใหม่ จะต้องผ่านทั้งสภาเทศบาล และของคณะกรรมการจังหวัดด้วย เราจะต้องขนขยะผ่านพื้นที่หลายจังหวัด ในกระบวนการตรงนี้เราไม่มีที่ ที่เราจะเอาขยะไปพักในพื้นที่ของเรา เพราะว่าพื้นที่ของเทศบาลเมืองประจวบฯ เป็นพื้นที่เมืองส่วนใหญ่ มีเนืัอที่แค่ 14 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของเราก็คือต้องการที่ ที่เราจะพักขยะในระหว่างที่เราดำเนินกระบวนการไปในที่ใหม่ อยากให้สำเร็จได้ตามกระบวนการ ก็เลยอยากให้นายกรัฐมนตรีช่วยเช่นกัน

ภายหลัง นายเสกสกล รับหนังสือจากเทศบาลทั้งสองแล้ว กล่าวว่าจะรีบนำเรียนให้นายกรัฐมนตรี ทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป.

Visitors: 246,608