Thailand Web Stat Truehits.net

ขยะประจวบฯ - หัวหิน วุ่นไม่จบ ชาวบ้านค้านทิ้งในพื้นที่

วันที่ 11 ก.ค.2564 กรณีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นำขยะวันละ 30 ตัน จ้างบริษัทเอกชนเดือนละ 1.5 ล้านบาท ไปบำบัดที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จนมีการร้องเรียนถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อมาเทศบาลเมืองประจวบฯ ได้นำขยะไปกองทิ้งในป่าสงวนแห่งชาติคลองบางนางรม หลังจากอ้างว่าขอเช่าที่ดินจากเอกชนรายหนึ่ง พื้นที่กว่า 400 ไร่ ใกล้ทางรถไฟสายใต้ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร

นายแดง แก้วชิงดวง อดีตประธานชุมชนบ้านปากคลองบางนางรม เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ กล่าวว่าขณะนี้ชาวบ้านชุมชนปากคลองบางนางรมได้รับกระทบจากกรณีที่เทศบาลเมืองประจวบฯ นำขยะวันละ 30 ตันไปทิ้งในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางนางรม แต่เทศบาลไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น จึงนำเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน.จังหวัด ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เพื่อให้ตรวจสอบ เนื่องจากมีการทิ้งขยะใกล้พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นน้ำเสียจากกองขยะจะมีผลกระทบกับชาวประมงชายฝั่งและกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากคลองบางนางรม ซึ่งเจ้าของนากุ้งที่รถขยะเทศบาลเมืองฯ แล่นผ่านจะปิดเส้นทางเพื่อไม่ให้เทศบาลนำขยะไปทิ้ง ป้องกันผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่มีการตกลงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทราบว่าก่อนที่จะนำขยะไปทิ้ง มีทีมงานของผู้บริหารเทศบาลบางรายไปแจ้งกับชาวบ้านที่ดูแลพื้นที่ ว่าจะเข้าไปสำรวจเพื่อใช้งบเทศบาลตัดถนนเลียบทางรถไฟ แต่มาทราบภายหลังว่าจะนำขยะไปทิ้ง

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะกองทิ้งชั่วคราวในพื้นที่ของเอกชน ที่อ้างว่ามีโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบการขุดบ่อขยะลึก 1.5 เมตร โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลแจ้งว่าใช้พื้นที่ดังกล่าว 1 เดือนจนกว่าจะหาสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ขยะกองล้นถังในชุมชน สำหรับที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลง พื้นที่ 1,073 ไร่ ที่ผ่านมามติกรรมการ กบร.จังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกแปลง ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ และก่อนที่เทศบาลจะนำขยะมาพักชั่วคราวตามที่อ้าง ตามขั้นตอนต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน

ขณะที่เทศบาลเมืองหัวหินต้องนำขยะวันละ 170 ตัน ไปกองทิ้งชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะ 8 ไร่ ซอยหัวหิน 102 เส้นทาง 11 โค้ง ต.หนองแก หลังจากที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ปิดบ่อขยะแบบฝังกลบภายในพื้นที่ของ ศร.ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากหมดสัญญาตามที่เทศบาลปราณบุรีขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 20 ปี ล่าสุดมีประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่สาธารณะ 8 ไร่ ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน มีน้ำเสียไหลเป็นทาง โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะรวมตัวประท้วงให้ปิดบ่อขยะในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ขณะที่กลุ่มหัวหินก้าวหน้าจะรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ หลังจาก ศร.แจ้งปิดบ่อขยะฝังกลบก่อนหน้านี้กว่า 5 ปี แต่เทศบาลไม่ได้เตรียมความพร้อม อาจเข้าข่ายละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่

นายประภา นรทศ อดีตรองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชนบ่อฝ้าย ที่โรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย ในเวลา 17.00 น.เพื่อขอความเห็นการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 50 ไร่ สำหรับทิ้งขยะชั่วคราว เชื่อว่าชาวบ้านบ่อฝ้ายส่วนใหญ่จะคัดค้าน เนื่องจากเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

Visitors: 236,308