Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ ตั้ง รพ.สนามเพิ่มรองรับผู้ป่วย หัวหินเร่งฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเปิดเมือง 1 ต.ค.นี้

วันที่ 14 ก.ค.2564 นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ที่ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ก.ค.2564 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 71 คน เป็นผู้ป่วยจากการตรวจค้นหาเชิงรุก คลัสเตอร์โรงงานสับปะรดกระป๋อง บริษัทโดล ไทยแลนด์ จำกัด ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 54 คน ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 10 คน และรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 7 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 3,658 คน อยู่ระหว่างการรักษา 969 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 11 คน ขณะนี้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามได้รวม 1,540 เตียง ใช้ไปแล้ว 972 เตียง เหลือจำนวนเตียงที่รองรับได้อีก 568 เตียง ซึ่งที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ทุกอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งสำรวจหาสถานที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ และรองรับผู้ป่วยจากต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนา

สำหรับการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่จังหวัดประจวบฯ ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโซนสีแดง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การจัดงาน หรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ไม่ต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ แต่ต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุข ตามหลัก DMHTT หากมีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน จะต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และมีมาตรการด้านสาธารณสุข ตามหลัก DMHTT รวมทั้งให้งดการจัดเลี้ยงในรูปแบบโต๊ะจีน แต่ให้จัดแบบบุฟเฟ่ต์แทนเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้เห็นชอบให้มีการเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคก่อน ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หรือ ศบค. โดยปัจจุบันมีประชาชนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวในจังหวัดประจวบฯ ที่รอคิวฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม 40,929 คน และในระบบหมอประจวบพร้อม 9,950 คน ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมจนหมด จากนั้นจะตามด้วยลำดับคิวในระบบหมอประจวบพร้อม ขณะเดียวกันทางจังหวัดกำลังรอนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ต่างชนิดกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยจังหวัดประจวบฯ มีประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 จำนวน 6,270 คน และได้รับการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.64

ส่วนแผนการเปิดเมืองหัวหินวันที่ 1 ต.ค.2564 เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแบบไม่ต้องกักตัวตามโครงการหัวหิน รีชาร์จ (Hua Hin Recharge) โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลเมืองหัวหินให้ได้ 100% และประชากรในเขตเทศบาลเมืองหัวหินให้ได้ 70% หรือประมาณ 170,000 คน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ล่าสุดมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งในส่วนของวัคซีนที่ภาครัฐและวัคซีนที่ภาคเอกชนจัดหาไปแล้วรวมประมาณ 8% และเทศบาลเมืองหัวหินได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม มาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่อีก 50,000 โดส ขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะเร่งจัดทำแผนกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว Seale Route ควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ ที่กำหนด เพื่อเสนอแผนดังกล่าวต่อหน่วยงานส่วนกลาง จัดสรรวัคซีนลงมาในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนให้ถึงตามเป้าหมายภายในเดือน ก.ย.2564 และพร้อมเปิดเมืองหัวหินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ต.ค.2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหินในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64 จำนวนกว่า 1,200 ล้านบาทและมีการจ้างงานในภาคธุรกิจบริการอีกกว่า 89,000 คน.

Visitors: 239,705