Thailand Web Stat Truehits.net

อบจ.ประจวบฯ ได้วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก

วันที่ 14 ก.ค.2564 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นครั้งแรก จำนวน 69 หน่วยงาน โดย อบจ.ประจวบฯ มีรายชื่ออยู่ในประกาศดังกล่าวด้วย ซึ่งขณะนี้ อบจ.ประจวบฯ กำลังรอประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งจำนวนยอดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นทางการจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จากการที่ อบจ.ประจวบฯ ได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มไว้จำนวน 5 หมื่นโดส งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ และระหว่างที่รอนี้ อบจ.ประจวบฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณที่ต้องชำระให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากได้รับการจัดสรรวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าวัคซีนได้รวดเร็วที่สุด เพียงแต่ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้กำหนด ทางเราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ด้านนายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภา อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ อ.หัวหิน เขต 2 กล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ในปัจจุบันมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูง เกือบหลักหมื่นคนต่อวัน ก็อยากให้ อบจ.ประจวบฯ ได้รับการอนุมัติจัดสรรวัคซีนมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ชาวจังหวัดประจวบฯ มีความปลอดภัยกันมากขึ้นและคลายความวิตก แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอตามขั้นตอนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดและพิจารณาจัดสรรให้.

Visitors: 239,713