Thailand Web Stat Truehits.net

ปูพรมตรวจตลาดสดบางสะพาน ไม่พบเชื้อโควิด - 19

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารตลาดสดบางสะพาน ได้สนับสนุนมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในชุมชน โดยร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน สุ่มตรวจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบางสะพาน จำนวน 85 รายระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจเป็นลบ (Negative) คือไม่พบเชื้อทั้ง 85 รายที่ส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขาย และผู้มาใช้บริการตลาดสดบางสะพาน

ทั้งนี้ตลาดสดบางสะพานยังคงเน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 โดยมีการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดสดบางสะพานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนประชาชนผู้ที่เดินทางมาใช้บริการตลาด ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยติดประกาศขอความร่วมมือให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการตลาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการตลาด กำหนดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์/สบู่ล้างมือ ขอความร่วมมือสแกน QR CODE ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าใช้บริการตลาดทุกครั้ง.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 236,866