Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมด้วยนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด โดยมีนายบรรจง พันธุ์บัว กำนันตำบลศิลาลอย น.ส.สุดารัตน์ ยางน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายสมศักดิ์ ตั้งวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายปราโมทย์ สิงห์คาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายสมนึก ตั้งวิชัย สารวัตรตำบลศิลาลอย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมที่บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยนายอำเภอสามร้อยยอดได้ทำพิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้นทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวคำว่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกันสามครั้ง ก่อนที่นายอำเภอได้ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และขอให้ทุกคนทำความดี ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม และรักษาความดีนี้ไว้

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางของทั้งสี่หมู่บ้าน มีชาวบ้านนำรถไถมาช่วยตัดหญ้า 6 คัน ส่วนชาวบ้านจิตอาสาก็นำอุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมกันตัดหญ้า กิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาด นอกจากนี้นายอำเภอสามร้อยยอดยังได้ขับรถไถร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์กับประชาชนด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,859