Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดตั้งโรงครัวทำอาหารสดใหม่แจกกลุ่มเสี่ยงกักตัวโควิด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วย น.ส.วาริทร์ เพ็งศรี ปลัดอำเภอประจำตำบลไร่เก่า นายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า นางภัทรวิภา โพธิ์ประเสริฐ แพทย์ตำบลไร่เก่า เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและข้าวสารสนับสนุน “ครัวอิ่มใจ” ที่ทำอาหารไปแจกให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด โดยมีนายประหัส งามดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ไร่เก่า น.ส.อรอุมา เรืองวงศ์ ผู้ช่วยฯ และกลุ่มแม่ครัวจิตอาสาให้การต้อนรับที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตลาดไร่ใหม่ หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายประหัส งามดี กล่าวว่าจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ของอำเภอสามร้อยยอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหาเชื้อและต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านหลายๆ คนไม่ได้ทำงาน ขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อน จึงได้ปรึกษากับผู้นำชุมชนว่าจะตั้งโรงครัวเพื่อทำอาหารแจกให้กับผู้ที่กักตัว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยได้โพสต์ผ่านโซเชียลและเปิดขอรับบริจาค ก็มีประชาชนตอบรับร่วมบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ผัก หมู ไก่ รวมถึงของจำเป็นที่ต้องใช้ทำอาหาร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางการเลย ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำแจกเป็นเวลา 14 วันๆ ละสองมื้อ คือมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ทั้งนี้จะมีผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านของตน และหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันก็อาจจะต้องขยายเวลาออกไป ซึ่งก็ต้องดูในส่วนของงบประมาณด้วย ถ้ายังมีผู้ใจบุญบริจาคเงิน หรือสิ่งของเข้ามาช่วย โครงการนี้ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้

หลังจากที่นายอำเภอสามร้อยยอดได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้ว ได้มอบเงินและข้าวสาร เช่นเดียวกับนายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า นายอภิรักษ์ เสรีสกุลธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ไร่เก่า ที่มอบเงินสนับสนุนโรงครัวอิ่มใจด้วย สำหรับผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ น.ส.อรอุมา เรืองวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่โทร. 064 - 3459917.

ฐิติชญา แสงสว่าง….รายงาน

Visitors: 236,883