Thailand Web Stat Truehits.net

หัวหินได้ซิโนฟาร์มแล้วสำหรับ 24,500 คน เร่งลงทะเบียนพร้อมฉีด

วันที่ 31 ก.ค.2564 นายอภิคุณ สิรคุณไชย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อนำมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต่อมาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและ อปท.ครั้งที่ 4 โดยเทศบาลเมืองหัวหินหัวหินได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อฉีดจำนวน 24,500 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. เทศบาลเมืองหัวหินได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านแอปพลิเคชัน “เทศบาลเมืองหัวหินพร้อม” และมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่เทศบาลเมืองหัวหินไว้แล้วรวมประมาณหนึ่งหมื่นคน

หลังจากที่ทราบว่าเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ภายในสัปดาห์หน้าเทศบาลจะนำรายชื่อประชาชนหนึ่งหมื่นคนแรกที่ลงทะเบียนไว้แล้ว พร้อมยอดเงินที่สั่งซื้อวัคซีนทั้งหมดส่งให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเปิดเพิ่มให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ต.หนองแก ต.หัวหิน และไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อน อีก 14,500 คน มาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปพลิเคชัน “เทศบาลเมืองหัวหินพร้อม” รวมถึงมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งครั้งนี้จะรวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอตรวจสอบจากงานทะเบียนราษฎร์ และหากมีวัคซีนเหลือ ก็จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ทำงานในเมืองหัวหิน รวมถึงชาวต่างชาติที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหัวหินได้มาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนด้วย

“ทั้งนี้นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะผู้บริหารเทศบาล มีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์โรคโควิดที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อให้ทันต่อการเปิดเมือง ตามโครงการหัวหินรีชาร์จ จึงรีบเร่งประสานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรื่องวัคซีน เพื่อนำมาฉีดให้ชาวหัวหินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและสถานประกอบการ ซึ่งคาดว่าประชาชนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 24,500 คน จะได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มภายในเดือนสิงหาคมนี้ ที่ รพ.หัวหิน สำหรับประชาชนชาวหัวหินที่จองคิวรอฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ "หมอพร้อม" ก็สามารถมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลได้ เนื่องจากเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน” นายอภิคุณ กล่าว.

Visitors: 246,610