Thailand Web Stat Truehits.net

แก่งกระจานจุดเทียนรำลึกผู้เสียสละ “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ นาครักษา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก world ranger day (31 ก.ค.) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีนายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน นักบินกองการบิน ทส. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ ผอ.สบอ.3 ได้ให้โอวาทและมอบรางวัลผู้พิทักษ์ป่าดีเด่น กล่าวสดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และร่วมจุดเทียนรำลึกถึงและไว้อาลัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยตลอดทั้งกิจกรรมได้ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) สืบเนื่องจากสมาชิกสหภาพสากล ว่าด้วยการพิทักษ์ป่าได้ลงมติในคราวที่มีการประชุมร่วมกันในปีพุทธศักราช 2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นวันที่ทุกคนจะได้รำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุน เชิดชูผลงาน และให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา

คำว่า Ranger (เรนเจอร์) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้คุ้มครองป่าของราชวงศ์อังกฤษในศตวรรษที่ 14, ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการล่าสัตว์ วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลกได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย.

Visitors: 236,310