Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดคุมเข้มการย้ายเข้าพื้นที่ ป้องกันแพร่เชื้อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 น.ส.วารินทร์ เพ็งศรี ปลัดอำเภอสามร้อยยอด นายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ตำบล และ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตำบลไร่เก่า ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด - 19 ที่สถานีรถไฟสามร้อยยอด หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

น.ส.วารินทร์ เพ็งศรี ปลัดอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่าเนื่องจาก มาตรการล็อกดาวน์ อาจส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง เข้าพื้นที่ในอำเภอสามร้อยยอด และอาจทำให้มีการแพร่เชื้อระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสามร้อยยอด จึงต้องเข้มงวดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 โดยผู้ที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง ต้องรายงานตัวผ่านระบบไทยชนะ และรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม.ในพื้นที่ และหากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงาน และต้องกักตัว 14 วันอย่างเข้มงวด โดยได้เฝ้าระวังป้องกัน และมุ่งเน้นการควบคุมโรคในระดับสูง ถ้าพบกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในพื้นที่ จะให้เร่งควบคุมโรคทันที ทั้งนี้การเข้าพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จะต้องรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ เพื่อติดตามการกักตัว (Home Quarantine) 14 วัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

จากนั้นชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต.ไร่เก่า ได้ลงตรวจสอบผู้โดยสารที่นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟสามร้อยยอด ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากอำเภอหัวหิน และมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสองราย เจ้าหน้าที่จึงซักประวัติและส่งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าดูแลในเรื่องของการกักตัวต่อไป.

ฐิติชญา แสงสว่าง....รายงาน

Visitors: 236,880