Thailand Web Stat Truehits.net

เครือข่ายสมุนไพรสู้ภัยโควิดประจวบฯ ผลิตยาสมุนไพรช่วยผู้ป่วย

วันที่ 3 ส.ค.2564 นายวัชรินทร์ จันทร์เดช กรรมการโครงการพลังสมุนไพร สู้ภัยโควิด - 19 ภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัด นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบฯ น.ส.อภิรดี สังข์ด้วง, น.ส.อุธารัตน์ บุญฤทธิ์, น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค แพทย์แผนไทย นางศิริวรรณ โกสินทร์ เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และนายเอเดีย มาร์แอนด์ นักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ได้ร่วมกันแถลงความร่วมมือจัดตั้งโครงการสมุนไพร สู้ภัยโควิด - 19 เพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทั้งในเมืองและในชนบท บัดนี้คณะกรรมการโครงการพลังสมุนไพรสู้ภัยโควิด - 19 โดยการนำของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายวิธีเกษตรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการหาทางออกแก้ไขปัญหาร่วมกันในการจัดการโควิดและผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนต้องตระหนัก ตื่นตัวถ้ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 1 คน ต้องลุกขึ้นมาหาทางป้องกันรักษาโดยทันที ต้องค้นหากลุ่มเสี่ยงและการตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างรวดเร็ว อย่าปล่อยให้มีจำนวนมากแล้วค่อยมาหาทางออกร่วมกัน

กรรมการโครงการพลังสมุนไพร สู้ภัยโควิด - 19 ภาคประชาสังคม กล่าวอีกว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พลังความสามัคคีของประชาชน และเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญ และความเป็นไปได้ของการใช้พืชสมุนไพรนานาพันธ์ที่มีอยู่ในชุมชน ใช้เป็นตำรับยาป้องกัน และรักษาโรคโควิด - 19 และโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งผู้ป่วย และเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“ไม่มีใครอยากติดเชื้อ เมื่อเขาติดแล้ว เราควรช่วยเหลือและให้กำลังใจ จึงอยากฝากถึงผู้เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล ในวันนี้ความเป็นไปได้ของการใช้สมุนไพรนานาพันธุ์ ขอให้มีการส่งเสริม สนับสนุนนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด - 19 อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ในส่วนของโครงการพลังสมุนไพร สู้ภัยโควิด - 19 ภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมกันรับบริจาคสมุนไพรจากเครือข่าย นำมาปรุงเป็นยาสมุนไพร แจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกัน และแจกจ่ายให้ผู้ป่วยในการรักษาโรคโควิด - 19 ในจังหวัดประจวบฯ ลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน” นายวัชรินทร์ กล่าว

ด้านนายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ถึงขณะนี้จะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ โดยความร่วมมือของแพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือกของประชาชน จะต้องเกิดขึ้น ต้องพึ่งพาตนเองและใช้ฐานทรัพยากรในชุมชนจากสมุนไพรไทยที่มีมากมายมหาศาล แต่ไม่ถูกหยิบยกมาใช้และไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีนโยบายไม่สนับสนุนสมุนไพรไทยอย่างจริงจัง เครือข่ายต่างๆ จึงรวมตัวกันทำ และจะเป็นทางรอด เนื่องจากเราอยู่ในคาบสมุทรดินแดนสุวรรณภูมิ เหมาะสำหรับที่จะเพาะปลูกพืชสมุนไพร ผลประโยชน์จะก่อเกิดให้สุขภาพประชาชนก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เกษตรกรมีรายได้จะเป็นทางเลือกทางรอดของประเทศไทย อาจจะไปสู่ระดับโลกได้

“ยกตัวอย่างเรื่องของฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระชาย หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่พวกเรามี วันนี้เราต้องนำมาพึ่งพาตัวเองให้ได้ สังคมไทยเราจะสูญสิ้นชาติ ถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ หมดเวลาที่เราจะทะเลาะโยนความผิดให้ใครต่อใครกันแล้ว เราต้องมาช่วยกัน” นายนันทปรีชา กล่าว

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด - 19 หรือผู้ป่วยโควิด สามารถประสานงานนายวัชรินทร์ จันทร์เดช โทร.089 - 9197836 หรือนายนันทปรีชา คำทอง โทร. 099 - 1535788.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,881