Thailand Web Stat Truehits.net

ผู้ว่าประจวบฯ มอบอาหารให้ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด ประจำปี 2564 โดยจัดทำอาหารปรุงสุกพระราชทานมอบให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด นำไปเลี้ยงผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด / ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด กล่าวรายงาน และมีนายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด เข้าร่วมที่ศาบากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในขณะนั้น นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวนสองล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงแก่ผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 23 ปี และในปี 2564 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท พร้อมขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแกนกลางร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งมหามงคล

ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวนกว่า 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการและทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เยี่ยมเยียนโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้โครงการตลอดมาเช่นกัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค โดยจัดทำอาหารปรุงสุกพระราชทานมอบให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบฯ และเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัด จำนวน 280 คน นอกจากนี้ยังได้มอบกระเช้าแม่และเด็กพระราชทาน นำไปมอบให้กับผู้ขังหญิงที่คลอดลูกภายในเรือนจำ อีกจำนวน 3 รายอีกด้วย.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,619