Thailand Web Stat Truehits.net

มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้หมู่บ้านต้นกล้า

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด ประธาน/ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมที่บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเจ้าหน้าที่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมเข็มตราสัญลักษณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุง พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินวางบนพาน ประธานซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและในหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้มีหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุง มีจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.บ้านท่าไม้ลาย หมู่ 6 ต.บึงนคร อ.หัวหิน 2.บ้านเขาจ้าว หมู่ 1 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี 3.บ้านท่ามะนาว หมู่ 6 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี 4.บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด 5.บ้านดอนบ่อกุ่ม หมู่ 4 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี 6.บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.เมือง 7.บ้านสวนขนุน หมู่ 10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก 8.บ้านป่าร่อน หมู่ 6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน และ 9.บ้านปากคลอง หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระหว่างปี 2548 – 2562 จำนวน 267 หมู่บ้าน และปี 2563 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นจำนวน 9 หมู่บ้าน รวมมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 276 หมู่บ้าน โดยในการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้สำหรับดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสันติวิธี เกิดจิตสำนึกร่วมกัน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ภาค 7 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 9 กองทุนดังกล่าว.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,600