Thailand Web Stat Truehits.net

อุทยานแก่งกระจาน “บิ๊กคลีนนิ่ง” พร้อมติดป้ายมรดกโลก

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี สั่งการให้ น.ส.เนตรนภา งามเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ ศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานและโดยรอบตลอดแนวริมเขื่อน ลานกางเต้นท์ โซน A จุดชมวิวริมเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งออกแบบและติดตั้งป้ายมรดกโลก บริเวณอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การบินเพื่อใช้เป็นห้องประชุม war room ของอุทยานแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้จากการที่นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการ Social Distance ร่วมกับ ผอ.ทสจ.เพชรบุรี ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ผอ.สปจ.10 สาขาเพชรบรี ผอ.สทช 3 เพชรบุรี และหัวหน้าป่าอนุรักษ์ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์มรดกโลก พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณปีละ 1 ล้านคน หลังผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด - 19

โดยรูปแบบป้ายสัญลักษณ์มรดกโลก กรมอุทยานแห่งชาติได้ออกแบบและผ่านความเห็นชอบของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษา รมว.ทส.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้แจ้งให้หัวหน้าป่าอนุรักษ์ทั้งสี่แห่ง เตรียมความพร้อมของสถานที่ ที่จะติดป้ายสัญลักษณ์มรดกโลก เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางเข้าป่าอนุรักษ์ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และจุดชมวิว เป็นต้น พร้อมทั้งจะนัดหมายลงพื้นที่ไปสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่จัดทำป้ายสัญลักษณ์มรดกโลกของป่าอนุรักษ์ทั้งสี่แห่งแบบ New Normal ต่อไป.

Visitors: 261,006