Thailand Web Stat Truehits.net

มท.2 เยี่ยมขอบคุณ รพ.หัวหิน ช่วยดูแลป้องกันโรคโควิด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ รมช.กระทรวงมหาดไทยได้มอบหน้ากากอนามัย ชุด PPE และบำรุงขวัญกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการผู้ป่วยโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

นพ.นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ได้รายงานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ ว่าขณะนี้การดำเนินการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม ก็จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หัวหินได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนสูงอายุ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ ได้ เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ยังได้ยื่นเรื่องการขอขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอใช้ที่ดิน ซึ่งต้องประสานไปยังกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดเผยว่าจังหวัดยังคงบริหารจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เครือข่ายสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ พร้อมป้องกันประชาชนที่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปลอดภัย เพื่อลดภาระของบุคลากรการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานสถานการณ์โควิด - 19 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 75 ราย รวมสะสม 6,449 ราย รักษาหายแล้ว 4,746 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,677 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย

นายนิพนธ์ กล่าวว่าในการเดินทางลงมาครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกๆ วัน เพื่อระงับยับยั้งการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดูแลป้องกันตนเองด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน หากขาดเหลือสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น สามารถแจ้งมาได้และพร้อมที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างเต็มที่.

Visitors: 261,007