Thailand Web Stat Truehits.net

หลายหน่วยงานร่วมช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิด

วันที่ 18 ส.ค.2564 พลตรีโฆสิตพงษ์ นิลเอก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ร่วมกับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.ประจวบฯ พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐ์ศักดาศิริ ผู้แทนโรงเรียนนายสิบ และทหารชุดจิตอาสา, พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ประจวบฯ, พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.ประจวบฯ, พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.ประจวบฯ, พ.ท.ณัฏฐ์ ถีติปริวัฒน์ ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดประจวบฯ, ร.ท.สุระเชต ทับจิต รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.ประจวบฯ, นายสมชาย กระแจะเจิม คณะกรรมการที่ปรึกษากอ.รมน.ภาค 1, น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน, นายวัฒนชัย กาญจนโพธิ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน, นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน, นายสุนทร เกิดทอง อส.กร.มทบ.15.(หัวหิน)/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ร่วมกันนำถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 60ชุด ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 และผู้ยากไร้ในชุมชนบ้านสระน้อย (เขาเต่า) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ.

Visitors: 261,011