Thailand Web Stat Truehits.net

ทับสะแกเปิด รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิดกว่า 200 เตียง

วันที่ 20 ส.ค.2564 ที่สนามกีฬาอำเภอทับสะแก หมู่ 6 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอทับสะแก พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายวราวุฒิ จิรประภานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายชัยนรินทร์ นิลธนาเกียรติ์ นายวสุ โชคกิจการ นายลือยศ ภู่ทอง ส.จ.เขตอำเภอทับสะแก นายจำเนียร อิ่มทั่ว นายก อบต.เขาล้าน นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต.แสงอรุณ นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายก อบต.ห้วยยาง นายวิจิตร ตังคณากุล นายก อบต.นาหูกวาง นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก พร้อมคณะแพทย์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก พร้อมเตรียมเคลื่อนย้ายคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด - 19 เข้ามารักษา

สำหรับสถานการณ์โควิด - 19 ในอำเภอทับสะแก การระบาดรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยทั้งหมด 143 คน แยกเป็นผู้ป่วยในอำเภอ 116 คน ผู้ป่วยกลับจากต่างจังหวัด 27 คน มีการจัดตั้งตึกผู้ป่วยโควิดเพิ่มในโรงพยาบาลทับสะแก รองรับผู้ป่วยเพิ่มได้ 50 คน และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกีฬาทับสะแก สามารถเปิด รองรับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว ได้ 200 เตียง นอกจากนี้ในชุมชนหมู่บ้านตำบลต่างๆ ยังได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหรือพักคอยในชุมชนเพิ่มอีกด้วย

นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามของอำเภอทับสะแก รองรับผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง ซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลจาก รพ.ทับสะแก สนามกีฬาแห่งนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่สามารถทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้ มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย รอบๆ บริเวณโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นสีแดง จะอยู่ที่ตึกผู้ป่วยชาย ในโรงพยาบาลทับสะแก ผู้ป่วยสีเหลือง จะอยู่ที่ตึกอาคารส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงพยาบาลทับสะแก และวันนี้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาแล้วจำนวน 22 ราย มีเจ้าหน้าที่พยาบาลแบ่งเป็นสามผลัด ดูแล 24 ชั่วโมง.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 239,724