Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลไร่ใหม่เปิดตลาดนัดปลอดสารพิษช่วยเกษตรกร

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตลาดนัดสินผักปลอดสารพิษ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ได้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาพอเพียง เปิดพื้นที่เป็นตลาดนัดชั่วคราว เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย ช่วยระบายสินค้าในช่วงการระบาดไวรัสโควิด - 19 มีเกษตรกรนำพืชผัก ผลไม้ หมู ปลา ขนมพื้นบ้าน ในราคาถูก โดยจะเปิดตลาดตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของทุกๆ วันศุกร์

ว่าที่ร้อยตรีดนัย ปาน้อยนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลได้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาพอเพียงของในหลวง รัขกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่าย พึ่งพาตนเองได้พอประมาณ พอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของทางสายกลาง รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคให้แก่ประชาชน ซึ่งสินค้าที่นำมาขายจะมีราคา 10, 20 และ 30 บาทเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นการช่วยทั้งเกษตรกรได้ระบายผลผลิต และประชาชนทั่วไปได้ซื้อของในราคาถูกอีกด้วย ทั้งนี้เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งจากเสียงตามสาย และเพจเฟซบุ๊กของเทศบาล อยากให้ชาวบ้านมาซื้อกลับไปทำอาหารกัน แค่ 100 บาท ได้ของเต็มตะกร้าเลย บางครอบครัวสามารถอยู่ได้ทั้งอาทิตย์ และมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย เพราะเป็นผักที่ปลอดสารพิษ หมู ปลา ก็เป็นของในท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองแล้ว.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 246,602