Thailand Web Stat Truehits.net

แห่จองต้นกล้ากระท่อมนับหมื่นต้นที่ประจวบฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสันทัด เดชเกิด ประธานวิสาหกิจชุมชนบริหารและพัฒนาการเกษตร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากทึ่กฎหมายยาเสพติดปลดล๊อกใบกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นพืชควบคุมตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2564 เป็นต้นไป ขณะนี้วิสาหกิจชุมชุน ต.ช้างแรก เป็นแห่งเดียวในจังหวัดประจวบฯ ที่มีความพร้อมเพื่อปลูกพืชกระท่อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ล่าสุดต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ก้านแดง ที่เพาะจากเมล็ดมากกว่า 10,000 ต้น ความสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร ถูกสั่งจองซื้อทั้งหมดในราคาต้นละ 100 - 200 บาท จากนั้นมีเป้าหมายจะเพาะกล้าอีก 2 แสนต้น และก่อนถึงสิ้นปีนี้จะมีเป้าหมายเพาะกล้าจำหน่ายให้ได้ 1 ล้านต้น เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง สวนมะพร้าว ในจังหวัดประจวบฯ และจังหวัดชุมพร นำไปปลูกเสริมเพื่อเป็นรายได้ในระยะเก็บเกี่ยว ใช้เวลาเพียงสองปี ไม่มีปัญหาศัตรูพืช จากนั้นวิสาหกิจฯ หช้างแรก มีแผนรับซื้อใบกระท่อมเพื่อนำไปจำหน่ายในเชิงอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องดื่มอาหารและยา


“ที่ผ่านมา ปปส.เห็นชอบให้ 8 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ช้างแรก เป็นพื้นที่ผ่อนปรนพิเศษเพื่อปลูกและเสพใบกระท่อมสำหรับการวิจัย รวมทั้งนำมาใช้ในการรักษาโรคตามวิถีชุมชนและแก้ปัญหาเสพติดชนิดอื่นที่แพร่ระบาดในชุมชน โดยอนุญาตให้ครอบครองกระท่อม 1,036 ต้น หลังจากเดิมมีคณะกรรมการควบคุมพืชกระท่อมตำบล ระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ควบคุมติดตามและประเมินผล แต่หลังจากกฎหมายปลดล๊อก ได้ยกเลิกการใช้ธรรมนูญชุมชน แต่ในพื้นที่มีการตรวจสอบควบคุมโดยใช้หลักการชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ ในอนาคตเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายใบกระท่อม มีวิสาหกิจชุมชนเป็นคู่สัญญาทำบันทึกข้อตกลง สำหรับกลุ่มผู้กลับใจที่เคยเสพ ค้ายาบ้า ยาไอซ์ จะเป็นเป้าหมายกลุ่มแรก ที่จะทำสัญญาปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ หากพบว่าบุคคลกลุ่มนี้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะพิจารณายกเลิกสัญญาการปลูกพืชกระท่อมทันที “ นายสันทัด กล่าว

พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 146 ค่ายพระมงกุฎเกล้า รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ที่ด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ากฎหมายศุลกากรห้ามนำใบกระท่อมสด กระท่อมผงเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และหลังจากกฎหมายในประเทศปลดล๊อกแล้ว เชื่อว่าการลักลอบนำเข้าจะลดลง รวมทั้งมูลค่าการซื้อขายกระท่อมผงจะลดลงหลายเท่า ขณะที่ก่อนหน้านี้มีราคาขายปลีกค่อนข้างสูง เพราะเป็นที่นิยมของแรงงานต่างด้าวในแพปลาและโรงงานอุตสาหกรรม.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม.....รายงาน

Visitors: 246,600