Thailand Web Stat Truehits.net

รพ.ประจวบฯ ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 8 อำเภอ จำนวน 3,200 คน หรือ 6,400 โด้ส ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้รับวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม 1,026 โด้ส ซึ่งกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ผู้พิการ กลุ่มที่ 2 ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มที่ 3 พระ นักบวช กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน รวมถึงคนต่างด้าว


น.ส.สี กลัดแก้ว อายุ 79 ปี ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน กล่าวว่า ตนอายุ 79 ปี เป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้รับวัคซีน รู้สึกดีใจ และขอขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้เมตตา ส่วนบุคคลอื่นภายในครอบครัวลงทะเบียนหมอประจวบพร้อมแล้ว รอทางโรงพยาบาลนัดฉีดในวันถัดไป

พระสมปอง ปลอดโปร่ง วัดด่านสิงขร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับวัคซีน มาพร้อมกับพระวัดด่านสิงขรทั้งหมด 8 รูป ขอให้พระองค์ท่านที่พระราชทานวัคซีน มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน และขอขอบคุณโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการอย่างดีกับภิกษุสงฆ์


นพ.พงษ์พจน์ กล่าวว่า วันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 513 คน ตามรายชื่อที่ได้สำรวจไว้ ประกอบด้วย ผู้พิการ 43 คน ผู้ด้อยโอกาส 6 คน พระสงฆ์ 14 รูป ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 400 คน และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 50 คน ที่จะจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนที่บ้าน ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จะนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด – 19.


พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 261,017