Thailand Web Stat Truehits.net

ทับสะแกฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มแรก ให้ประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 26 ส.ค.2564 พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นายพงษ์พันธ์ เผ่าประธาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อสม.ร่วมกันจัดระเบียบให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลตำบลทับสะแก จำนวน 1,000 ราย ที่วัดเขาบ้านกลาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับสะแกได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อเสนอญัตติใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1.79 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับสะแก ได้อย่างทั่วถึง และจะมีการฉีดเข็มที่สอง ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทับสะแก และ อสม.เทศบาลตำบลทับสะแก ในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

สำหรับพื้นที่อำเภอทับสะแก วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย มีผู้ป่วยสีแดง 1 ราย สีเหลือง 9 ราย โดยนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ทับสะแก และผู้ป่วยสีเขียวจำนวน 26 ราย ได้เข้านอนรักษาตัวดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของอำเภอทับสะแก.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 246,591