Thailand Web Stat Truehits.net

โครงการชุมชน ปันสุข ผู้ให้ผู้รับ ช่วยเหลือช่วงโควิด - 19

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน รับมอบสิ่งของบริโภค ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง จากผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เครือข่ายธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ตามโครงการ "ชุมชนปันสุข ผู้ให้ ผู้รับ สร้างสุข” นำเข้าสู่กรุงเทพฯ ผ่านรถขนส่งสินค้า “TAKE IT” ของ SVL Group (รถ Parcel ขนส่งสินค้าจาก อ.บางสะพาน - กรุงเทพฯ) เพื่อส่งต่อให้ศูนย์คุณธรรม ผู้ดำเนินโครงการฯ ส่งต่อไปยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยสิ่งของจากชุมชนบางสะพานจะถูกส่งไปช่วยเหลือชุมชนราชทรัพย์ กรุงเทพฯ ต่อไป.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 236,868