Thailand Web Stat Truehits.net

กองบิน 5 จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564

วันที่ 29 ส.ค. 2564 นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 ผู้เเทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนางอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 และนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน 5 จัดพิธีส่งมอบ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564" โดยกองบิน 5 จัดสร้างถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำสะอาด และจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประปาชุมชน เพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ทัังนี้กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทเทลซันเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายสุรศิลป์​ ยนปลัดยศ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชุมชนหมู่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้พิธีมอบดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด.

ณัฐธภพ​ พันสาย....รายงาน

Visitors: 239,719