Thailand Web Stat Truehits.net

เร่งย้ายผู้ป่วยโควิดในเรือนจำเกือบร้อยราย ไป รพ.สนาม ศูนย์สมานมิตร

วันที่ 31 ส.ค.2564 นายศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบฯ นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองฯ นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจวบฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมตรวจดูความพร้อมของสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่กลุ่มเสี่ยงสูง(LQ) และใช้พักรักษาตัว ผู้ป่วยโควิด - 19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลือง จากเรือนจำจังหวัดประจวบฯ โดยมีนายอารมณ์ เสียงเพราะ หัวหน้าศูนย์ฝึกสมานมิตร อำนวยความสะดวก ที่ค่ายศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร ถนนสวนสน ริมชายหาดทะเลอ่าวประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้รับคำสั่งด่วนให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการรับผิดชอบดูแล รพ.สนาม ขนาด 120 เตียง จำนวน 2 อาคารๆ ละ 60 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 จากเรือนจำจังหวัดประจวบฯ กลุ่มสีเขียว จำนวน 73 คน และกลุ่มเสี่ยงสูง 22 คน รวม 95 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการพ้นโทษจากคดีต่างๆ ในวันนี้ มาเข้าพักรักษาตัวจนกว่าจะหาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งในค่ายศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ไว้ดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด - 19 รวม 6 อาคาร แบ่งเป็นอาคารกักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง 2 อาคาร (LQ) กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว (CI) 2 อาคาร และโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยสีเหลือง 2 อาคาร

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 44 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 8,332 ราย รักษาหายแล้ว 6,674 ราย เสียชีวิต 55 ราย คิดเป็น 0.7 เปอร์เซ็นต์.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,589