Thailand Web Stat Truehits.net

รื้อถอนยางและปาล์ม ที่บุกรุกป่าเขาไชยราชและคลองกรูด กว่า 300 ไร่

วันที่ 31 ส.ค.2564 นายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน นายณรงค์ เลียบวัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) นายประภาส ชาประสม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 ห้วยทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข 1 (โป่งคา) ปข.2 (วังยาว) ปข 4 (ห้วยทราย) ศปม.ประจวบคีรีขันธ์ สจป.10 สาขาเพชรบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.บางสะพาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อ.บางสะพาน เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ 147 ตำรวจภูธร สภ.ธงชัย เจ้าหน้าที่ นปพ.ที่ 15 กรมป่าไม้ ตำรวจ บก.ปทส.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ชัยเกษม ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยทำการรื้อถอนพืชผลอาสิน ประเภทต้นยางพารา, ต้นปาล์ม และสิ่งปลูกสร้างประเภทที่พักอาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 335 ไร่ 72 งาน ซึ่งยางพารานั้นมีอายุประมาณ 10 ปีเศษ ส่วนปาล์มมีอายุประมาณ 20 ปีเศษ โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮ มาล้มต้นปาล์มที่มีขนาดใหญ่ ก่อนไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่สถานีตำรวจภูธร สภ.ธงชัย.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

Visitors: 239,703