Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลเมืองประจวบฯ ปิดบ่อขยะ หลังชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นเหม็น ไปทิ้งชั่วคราวที่ชุมพร

วันที่ 31 ส.ค.2564 นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว ปลัดอําเภอ ผู้แทนนายอำเภอเมืองประจวบฯ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นสักขีพยานส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเอกชนเจ้าของเดิม หลังจากที่ได้มีการขอเช่าใช้พื้นที่สำหรับพักขยะเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่ยังหาสถานที่กำจัดขยะไม่ได้ เนื่องจากสถานที่ทิ้งขยะเดิมเกิดปัญหา ทางจังหวัดเพชรบุรีห้ามไม่ให้รถนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ และสถานที่พักขยะชั่วคราวบริเวณบ้านดอนชุกมะรุม ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน แต่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง หวั่นผลกระทบเรื่องน้ำเน่าเสียลงคลองธรรมชาติ และส่งกลิ่นเหม็น

นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนำขยะที่เก็บได้ไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองจังหวัดชุมพร ในลักษณะรัฐต่อรัฐเป็นการชั่วคราว ในระหว่างรอการเจรจาหาสถานที่ใหม่ในพื้นที่ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์กำจัดขยะรวม คือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำขยะมากำจัดที่แห่งนี้เกือบทั้งหมด โดยในส่วนของเทศบาลเมืองประจวบฯ มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะประมาณตันละ 750 บาท ซึ่งทางจังหวัดชุมพรเป็นผู้กำหนด และมีระยะทางในการขนขยะจากจังหวัดประจวบฯ ไปชุมพรประมาณ 180 กิโลเมตร โดยในแต่ละเดือนเทศบาลเมืองประจวบฯ จะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะให้กับศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองชุมพร เดือนละประมาณ 4 แสนกว่าบาท ซึ่งยังไม่รวมกับค่าขนส่งเดินทาง โดยการบริหารจัดการในขณะนี้เทศบาลได้มีการคัดแยกขยะ ประเภทขยะอินทรีย์ วัชพืช และกิ่งไม้ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ นำไปทิ้งในเขต อบต.เกาะหลัก ส่วนขยะอื่นๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ ถึงจะส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะรวม ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

จึงอยากฝากขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันลดปริมาณขยะ ด้วยการช่วยกันคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยแยกขยะประเภทอินทรีออกไป เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ถ้าสามารถแยกขยะอินทรีย์ออกไปได้ จะทำให้ปริมาณน้ำหนักของขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณลดลง และจะทำให้ค่ากำจัดขยะลดลงตามไปด้วย นายกกมล กล่าว.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 239,719