Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหิน ให้ลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์มอีกสามพันคน

วันที่ 4 ก.ย.2564 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจความเรียบร้อยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจำนวนมากที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของผู้ลงทะเบียนในรอบแรก และจากนั้นอีก 3 สัปดาห์จะต้องมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ทั้งนี้เทศบาลเมืองหัวหินจะเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเก็บตกสุดท้ายอีก 3,000 คน ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ต.หัวหิน และ ต.หนองแก ในวันที่ 9 ก.ย.2564 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ย. ทางเพจเฟซบุ๊กเทศบาลเมืองหัวหิน และติดบอร์ดประกาศที่หน้าสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร

นายนพพร กล่าวว่าตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ฉีด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเมืองในอนาคต โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนไว้จนครบตามจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้เทศบาลเมืองหัวหินยังได้นำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงบ้าน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อลดอัตราการเกิดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต.

Visitors: 236,862