Thailand Web Stat Truehits.net

อุทยานแก่งกระจานติวเข้มเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันที่ 7 ก.ย.2564 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.เนตรนภา งามเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ ศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 20 นาย เข้ารับการอบรมฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกดแผลห้ามเลือด การดามแขนขาเมื่อผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ การช่วยเหลือชีวิตคนหมดสติ คนจมน้ำ บุคคลเศษอาหารติดคอ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัยโรยตัวขึ้นลงจากที่สูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความพร้อมทุกสถานการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีวิทยากรจากชุดกู้ภัย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี กล่าวว่าปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เมื่อเกิดอุบัติเหตุในอุทยานแห่งชาติ หากเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยด้วยความเข้าใจของตนเอง โดยขาดทักษะ วิธีการหรือขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกต้อง จะทำให้นักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น การยกและเคลื่อนย้ายเป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะในการกู้ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน.

Visitors: 246,595