Thailand Web Stat Truehits.net

รพ.สามร้อยยอด ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เร็วขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับ นพ.สมเกียรติ ตั้งใจรักการดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด นายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า นายสาทิต พันโญศรัณยา รองประธานมูลนิธิมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด อสม. ชรบ. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า เข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เลื่อนจากการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 27- 28 กันยายน นี้ มาเป็นวันวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 โดยวันนี้ฉีดวัคซีน จำนวน 1,690 โดส

โดยการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เนื่องจากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสามร้อยยอด และสาธารณสุขอำเภอ จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ครบภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยังคงฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้กับหมอประจวบพร้อมตามลำดับด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 261,017