Thailand Web Stat Truehits.net

เร่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รองรับ “หัวหินรีชาร์จ”

วันที่ 17 ก.ย.2564 นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดประจวบฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 5 แผนรองรับการเปิดเมืองหัวหิน รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแบบไม่ต้องกักตัว ได้แก่ แผนการกระจายวัคซีนและสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่, แผนพัฒนาเมืองระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่, แผนการตลาดและการสื่อการตลาด, แผนเผชิญเหตุและแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ยอมรับการเปิดเมือง ซึ่งจะมีการเสนอทั้ง 5 แผน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ก่อนเสนอไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หรือ ศบค. พร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเร่งจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOP เพื่อควบคุมดูแลการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางมาหัวหินภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยจะใช้ต้นแบบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เชื่อว่าจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ทันในวันที่ 1 ต.ค.2564 เพราะประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน จะได้รับวัคซีนโควิดครบสองเข็ม เกินร้อยละ 70 ภายในเดือน ก.ย.นี้ตามเป้าหมาย ส่วนข้อกังวลกรณีผู้ประกอบการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่หัวหินยังได้รับมาตรฐาน SHA ไม่มากเท่าที่ควรนั้น ขณะนี้ได้เร่งจูงใจผู้ประกอบการให้สมัครขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยเร็ว เพราะถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะโรงแรมจะมีการนำข้อมูลโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานบรรจุไว้ในระบบการจองห้องพักเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA แล้วจำนวนกว่า 200 แห่ง ส่วนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA++ คือพนักงานได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 70 มีจำนวนกว่า 20 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม

“การเปิดเมืองหัวหินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของจังหวัดประจวบฯ มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวควบคุมสองตำบล ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คือ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก พื้นที่ 83 ตารางกิโลเมตร ในอนาคตหากประเมินแล้วสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ก็จะมีการขยายการท่องเที่ยวไปยังอำเภออื่นๆ ต่อไป โดยมีปัจจัยสำคัญคือประชาชนต้องได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมก่อน พร้อมกันนี้จะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐเพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ถึงสามครั้ง หากเปิดการท่องเที่ยวที่หัวหินได้ จะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ขยายตัวอย่างมาก เพราะอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่คาดว่าจะเดินทางมามาก คือกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ส่วนกรณีที่สายการบินหลายแห่งให้ความสนใจเปิดเที่ยวบินตรงมาลงที่ท่าอากาศยานหัวหิน เบื้องต้นทราบว่าเป็นสายการบินที่มีระยะเวลาทำการบิน 5 - 6 ชั่วโมงจากประเทศในอาเซียน ฮ่องกง ถือเป็นโอกาสดีและจะเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องไปลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเดินทางต่อมาที่หัวหิน” นายอิศรา กล่าว.

Visitors: 246,594