Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ เตรียมพร้อมจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบ หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ

วันที่ 17 ก.ย.2564 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT Maxnitron Racing Series 2021 ซึ่งคาดว่าจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.2564 โดยมีนางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นายประหยัด นาคเขียว ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประจวบฯ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ น.ส.อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ตำรวจภูธร สภ.เมืองฯ โทรศัพท์จังหวัด ปภ.จังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ผู้แทนบริษัท เอส 63 โปรเจค จำกัด (ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน) เข้าร่วมที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่และเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย จึงเลื่อนกำหนดการแข่งขัน จากเดิมที่จะจัดระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 เป็นระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สนาม PT Prachuap Circuit ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจ หรือ Street Circuit ที่เป็นสนามแข่งรถเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และจะเป็นการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยบริษัท เอส 63 โปรเจค จำกัด ได้เสนอแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการดังกล่าวนี้ ซึ่งเตรียมก่อสร้างสนาม PT PRACHUAP Circuit ขึ้น โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ มีการเตรียมการปรับปรุงเส้นทางการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในหลายจุดพื้นที่ จุดแรก สำรวจฝาท่อระบายน้ำจากตะแกรงเหล็ก เป็นคอนกรีตปรับระดับให้เสมอพื้นถนน ประมาณ 60 ฝา จุดที่สอง คือถนนในสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ กำหนดจัดแข่งขันใหม่ ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ย.2564 นั้น ต้องรอลุ้นผลอนุมัติจัดแข่งขันจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีกครั้ง ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงและเริ่มมีการผ่อนคลายให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,598