Thailand Web Stat Truehits.net

นายก อบต.ไร่เก่า แนะรัฐเร่งเปิดด่านให้แรงงานเข้ามาถูกต้อง

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายพีระ สุกิจปาณีนิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เปิดเผยว่า ในฐานะเกษตรกรชาวไร่สับปะรดคนหนึ่ง ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม กำลังเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก หลังเกิดสถานการณ์โควิด - 19 แพร่ระบาด ปรากฏว่าว่าแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวนมากเดินทางกลับประเทศของตน และไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งโรงงานสับปะรดก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน

ส่วนปัญหาราคาสับปะรดที่ปัจจุบันราคาไม่ดีนัก เกิดจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิต ล่าสุดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5 บาทกว่า ซึ่งไม่คุ้มต่อการผลิต เพราะยังมีดอกเบี้ยธนาคารอีก เมื่อโรงงานขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถผลิตได้ ต้องลดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรลง โดยตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป จะมีสับปะรดออกมาเป็นจำนวนมาก แต่โรงงานไม่มีแรงงานผลิต ราคาจะยิ่งตกต่ำลงมากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศกลับมีความต้องการอย่างมาก ซึ่งสถานการณ์โควิด – 19 กลับส่งผลดีต่อสินค้าประเภทสับปะรดกระป๋อง เนื่องจากสามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน มีการกักตุนอาหารไว้สำหรับการกักตัวอยู่บ้าน

นายพีระ กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ตนเป็นเกษตรกรชาวไร่สับปะรดมานานหลายสิบปี ประกอบกับญาติมีโรงงานสับปะรดด้วย ทำให้รู้ถึงปัญหา จึงอยากจะสะท้อนปัญหาและแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว คือรัฐต้องเปิดด่านและอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดีกว่าปล่อยให้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ แม้เจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเข้มข้นเพียงใด แต่การลักลอบยังเกิดขึ้นต่อเนื่อเพราะประจวบคีรีขันธ์มีช่องทางธรรมชาติจำนวนมาก ยากต่อการตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ ดำเนินคดีและส่งกลับไป ก็จะลักลอบกลับเข้ามาอีก ควรให้แรงงานที่ต้องการทำงาน ติดต่อนายจ้าง พอเข้ามาแล้วมากักตัวเพื่อควบคุมโรค ทำบัตรให้ถูกต้อง จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ในช่วงกักตัวอาจจะใช้พื้นที่ของโรงงานนั้นๆ ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ทั้งนายจ้าง แรงงาน และภาครัฐ

ทุกวันนี้รัฐปิดประเทศ ปิดด่านทุกช่องทาง แต่ยังมีปัญหาลักลอบผ่านแดน จับได้ต่อเนื่อง ครั้งละ 20 – 30 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ของจำนวนแรงงานที่ลักลอบจริงด้วยซ้ำ และอาจนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ระบาดได้ด้วย อยากให้เปิดด่าน อนุญาตให้แรงงานเข้าอย่างถูกต้อง จะแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ” นายพีระกล่าว.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 246,609