Thailand Web Stat Truehits.net

อบต.อ่างทอง ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลถวายวัด แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

วันที่ 20 ก.ย.2564 นายสาโรจน์ อ่ำแก้ว และนายวิโรจน์ รอจั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายพีระพงษ์ บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 นายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล หัวหน้าสำนักปลัด นายอภินัทธ์ นิลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.อ่างทอง ร่วมกันทอดผ้าป่าขยะรีไชเคิลถวายวัดทุ่งพุฒิ โดยมีพระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ นิภาธโร เลขาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่วัดทุ่งพุฒิ หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และคณะผู้บริหาร ได้มีแนวคิดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่น้องชาวตำบลอ่างทอง หันมาคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจะทำให้ปริมาณขยะลดลง โดยให้เจ้าหน้าที่ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิลทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน กลุ่มโรงเรียนตำบลอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่ โดยให้พ่อค้ามารับซื้อ ได้เงินทั้งสิ้น 6,210 บาท และนำไปทอดถวายเป็นการสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

นอกจากนี้ ผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ยังได้ร่วมกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ต้นยางนา คืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านอีกด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

Visitors: 260,997