Thailand Web Stat Truehits.net

ทับสะแกเร่งฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 ก.ย.2564 นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมอำนวยความสะดวกให้ชาวอำเภอทับสะแกที่เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 ที่บริเวณวัดเขาบ้านกลาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับอำเภอทับสะแก มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 42,298 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 17,310 คน เข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 12,327 คน และผู้ที่ฉีดเข็มที่ 3 (กระตุ้น) จำนวน 309 คน ซึ่งสาธารณสุขอำเภอทับสะแกและโรงพยาบาลทับสะแก ได้รณรงค์ให้ชาวทับสะแก ลงทะเบียนหมอประจวบพร้อม ที่ รพ.สต.ทุกแห่ง หรือ อสม.ที่ดูแลอยู่ตามหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 โดยที่ผ่านมาในเขตอำเภอทับสะแก มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 จำนวน 176 ราย รักษาหายแล้ว 171 ราย คงเหลืออีก 5 ราย ที่กำลังรักษาอยู่ที่ รพ.ทับสะแก.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 246,589