Thailand Web Stat Truehits.net

อบต.ห้วยยาง เริ่มฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้ชาวบ้านในพื้นที่

วันที่ 22 ก.ย.2564 นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน พร้อมด้วยนายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นำบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ทับสะแก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในตำบลห้วยยาง และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในตำบลห้วยยาง ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม จากสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3,916 โดส ใช้งบประมาณกว่า 3,000,000 บาท ให้ชาวตำบลห้วยยางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มาลงทะเบียนกว่า 1,958 คน และได้ส่งรายชื่อให้ทางสถาบันราชวิทยาลัย สำรวจรายชื่อแล้ว
นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กล่าวว่าหลังจากฉีดวัคซีนให้ชาวตำบลห้วยยาง ครบแล้ว ก็จะให้ข้าราชการทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง มาเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการอีกด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

Visitors: 261,013