Thailand Web Stat Truehits.net

กอ.รมน.มอบถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ให้ชาวบ้านยากไร้ติดเตียง

วันที่ 23 กันยายน 2564 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ให้การต้อนรับคณะ พล.ต.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่มาเป็นประธานมอบถุงยังชีพ และชุดเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จำนวน 50 ชุด ให้กับนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฯเพื่อนำไปมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564

นอกจากนี้ พล.ต.วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ได้ร่วมกับนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบฯ นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ นางวรรณา ศรีจุฬางกูล รองนายกเทศมนตรีฯ นางฉัตรทิชา หนูน้อย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายดฤษกร สายศิวานนท์ ปลัดอำเภอเมืองประจวบฯ น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบฯ นายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลามจังหวัดประจวบฯ พ.ท.ณัฏฐ์ ถีติปริวัตร์ ผู้ข่วยสัสดีจังหวัด นางญาดา เกลี้ยงเกลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 246,601