Thailand Web Stat Truehits.net

SVL Group ร่วมยินดีกับชุมชนบ้านทางสาย รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2564

วันที่ 23 ก.ย.2564 น.ส.วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนผู้บริหารเอสวีแอลกรุ๊ป (SVL Group) ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย” ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ในโอกาสเข้ารับ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นรางวัลชนะเลิศ จากการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยนายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสาย เข้ารับโล่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

ทั้งนี้นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบรางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน - กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดประจวบฯ ที่ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

Visitors: 246,602