Thailand Web Stat Truehits.net

อบต.อ่างทอง เตรียมพร้อมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโควิด - 19

วันที่ 23 ก.ย.2564 นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้สั่งการให้ นายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต. อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.อ่างทอง เข้าปรับปรุงทำความสะอาดศาลาหอประชุมหมู่บ้านสีดางาม เพื่อให้เป็นศูนย์ควบคุมกักตัวเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine) และเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอการนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสีดางาม หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับศาลาเอนกประสงค์บ้านสีดางาม เดิมเป็นศาลาหอประชุมของหมู่บ้าน คณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบลอ่างทอง ได้นำมาเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมกักตัวเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine) โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารและน้ำดื่ม เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย ลดอัตราการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง

สำหรับตำบลอ่างทอง ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 จำนวน 34 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 ราย ในส่วนภาพรวมของอำเภอทับสะแก มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 จำนวน 180 ราย กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทับสะแก 9 ราย ในส่วนโรงพยาบาลสนามอำเภอทับสะแก ได้ปิดการดำเนินการแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่ลดน้อยลง.

ณัฐธภพ พันสาย....รายงาน

Visitors: 260,998