Thailand Web Stat Truehits.net

ม.แสตมฟอร์ดมอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ชะอำ

วันที่ 25 กันยายน 2564 มรเซล ดิลอน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นำคณะผู้บริหารและประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 2,500 ขวด ให้กับ น.ส.เรณู เอี่ยมโซ๊ะ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ามารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ณ ศูนย์บริการวัคซีน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ

ตามที่อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี ได้วางแผนเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามกำหนดการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางแผนเปิด ร่วมกับอีก 5 จังหวัด โดยมีจังหวัดเพชรบุรี (อ.ชะอำ) ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ซึ่งจำเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบสองโด้ส ถึง 70% ก่อน

ดังนั้นจังหวัดเพชรบุรี โดยเทศบาลเมืองชะอำร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ จึงเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยขยายจุดบริการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นสองแห่ง คือที่โรงพยาบาลชะอำและกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ โดยเริ่มบริการฉีดเข็มที่ 1 มาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน และจะฉีดเข็มที่ 2 ในเดือนตุลาคมนี้

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันอุดมศึกษานานาชาติในพื้นที่ จึงได้ร่วมสนับสนุนเพื่อให้แผนดังกล่าวสำเร็จ โดยมอบน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชนที่มารับบริการวัคซีนดังกล่าว.

Visitors: 246,609