Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด นำทีมเจ้าหน้าด่านหน้าอำเภอสามร้อยยอด 300 คน รับการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า เป็นการบูสเตอร์เข็มที่ 3 หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้ว โดยเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรด่านหน้า ครู และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคสองเข็มให้ครบเร็วที่สุด

โดยวันนี้มีบุคลากรด่านหน้า ซึ่งมีทั้งปลัดอำเภอ ข้าราชการ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อำเภอสามร้อยยอด กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และเป็นกลุ่มด่านหน้า ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้ว จำนวน 300 คน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มด่านหน้าที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 นั้น ทางโรงพยาบาลสามร้อยยอดจะเร่งฉีดให้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารสุขจังหวัดประจวบฯ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้วด้วย.

ธิติชญา แสงสว่าง....ภาพข่าว

Visitors: 246,613