Thailand Web Stat Truehits.net

กาชาดมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่สามร้อยยอด

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ “ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้” โดยมี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ น.ส.กัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย นายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ นายสากล ภู่เกตุ ที่บ้านเลขที่ 19/5 หมู่ 4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เกิดจากเหล่ากาชาดจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน และพบว่ามีหลายครัวเรือนที่มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุด ไม่มั่นคงแข็งแรง จึงต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ทำโครงการ “ซ่อมและสร้างบ้านกาชาด ช่วยผู้ยากไร้” ขึ้น โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 960,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 1 หลังๆ ละ 120,000 บาท ทั้ง 8 อำเภอ แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาเพียง 400,000 บาท ตามลำดับความยากไร้ คือปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี และอำเภอเมืองประจวบฯ ซึ่งกาชาดจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณอีก 80,000 บาท เพื่อให้ดำเนินการได้ 4 อำเภอก่อน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายอำเภอสามร้อยยอด ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

หลังพิธีเปิด นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด ได้เข้าเยี่ยมชมภายในบ้าน พร้อมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงถึงสามคน อีกทั้งภรรยายังป่วยเป็นโรคมะเร็ง

นอกจากนี้นายอำเภอสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และผู้นำชุมชน ยังได้มอบสิ่งของสาธารณูปโภคที่จำเป็น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่มอบถุงยังชีพ พร้อมงบประมาณในการดำรงชีพให้แก่ผู้ยากไร้ด้วย.

ธิติชญา แสงสว่าง....รายงาน

Visitors: 246,602